Újpest-Kertvárosi Szent István Plébánia  
sarokkép
október 21. szombat
Az Újpest-Kertvárosi Szent István Plébánia Urnatemetői szabályzatának kivonata

1. Az urnatemetőben mindenki a temetkezési hely funkciójának, csendjének és a kegyeletnek megfelelő magaviseletet köteles tanúsítani. Tilos minden olyan magatartás vagy tevékenység, amely a látogatók körében megbotránkozást kelt vagy kelthet, illetve kegyeletsértő, zavarja vagy akadályozza a kegyeleti jog gyakorlását/gyakorolhatóságát. Az urnatemetőben 10 éven aluli gyermek felügyelet (kísérő) nélkül nem tartózkodhat. Az urnatemetőbe állatot bevinni, beengedni – a vakvezető kutya kivételével – tilos.

2. A temetési szertartást követő 2 nap után a virágok, koszorúk az urnatemető rendjének és tisztaságának megőrzése érdekében eltávolíthatók az urnatemetőből. A határidő elteltével ottmaradt élő virágokat (koszorúkat) a Plébánia áthelyezi a templomba a Szűz Mária mellékoltárhoz vagy a Lourdes-i kápolnához. A temetési szertartás után, 48 óra elteltével élő virág elhelyezése a Wass Albert parkban a kijelölt helyen lehetséges. Kisméretű művirág, koszorú vagy szalmavirág a fedlapra szerelt akasztóra függeszthető.

3. A temetési hely felett az rendelkezik, aki azt megváltotta. Temetéskor a megváltást a Szerződés bemutatásával igazolni kell. A rendelkezésre jogosult a megváltáskor, vagy a megváltási idő alatt írásban nyilatkozhat arról, hogy akadályoztatása esetén a temetéssel kapcsolatos intézkedési jogot kinek a részére engedi át.

4. A korábban érvényben lévő urnatemetői szabályozások idején történt, el nem évülő nyughelyek megváltására szóló szerződések e Szabályzat által nem érintettek, a rendelkezési jog az egyes szerződések értelmében továbbra is fennáll.

5. Az urnatemetőben a temetési helyek a következők:
a) urna befogadására alkalmas fülke,
b) koporsó elhelyezésére alkalmas fülke,

6. Az urnafülke megváltási díja az abban elhelyezni kívánt urnák számától és az urnafülkének az urnatemetőben fellelhető helyétől függ.

7. Az urnatemetőben az urnafülkék használati ideje 10 vagy 25 év, amely a megváltási díj kifizetésének időpontjában, az (5) bekezdésbe foglalt szerződésmegkötésének időpontjában kezdődik.

8. Az urnafülke megváltásáért megváltási díjat, újraváltásáért újraváltási díjat kell fizetni. A díjakat a Plébánia évenként határozza meg.

9. A megváltott és újraváltott urnafülke pontos helyét és a megváltási díját az urnafülke felett rendelkezési jog gyakorlására jogosulttal kötött szerződésben fel kell tüntetni.

10. Az urnatemető nyitva tartása: októbertől márciusig minden nap 7 órától 18 óráig áprilistól szeptemberig 7 órától 19:30 óráig

11. Halottak napján, Mindenszentek ünnepén, illetve az ehhez legközelebb eső hétvégén az urnatemető 7 órától 21 óráig látogatható.

A részletes szabályzat ide kattintva érhető el.

A temetéssel kapcsolatos díjak

A ravatalozási díj: 10 500 Ft
A temetés stóladíja: 27 500 Ft (meghagyással kísért adomány)

Az altemplomi urnafülkék árai

10 évre:

1 személyes: 70 000 Ft

2 személyes: 115 000 Ft

3 személyes: 165 000 Ft

Családi urna (4 személyes) 195 000 Ft

25 évre:

1 személyes: 139 700 Ft

2 személyes: 228 600 Ft

3 személyes: 330 200 Ft

Családi urna (4 személyes) 387 350 Ft

   
Az Újpest-Kertvárosi Szent István Plébánia hivatalos weboldala
Felelős szerkesztő: Horváth István plébániai kormányzó
Impresszum  Kapcsolat  Webszerkesztő