Újpest-Kertvárosi Szent István Plébánia  
sarokkép
október 21. szombat
Molnár Miklós: Templomunk


Az Újpest - Kertvárosi Szent István plébánia megbízásából írta: Molnár Miklós

Ajánlom ezt a füzetet a plébániai közösségünk tagjainak, hogy otthon érezzék magukat a templomunkban és, hogy mindig komolyan merjék venni azt, amire az Isten hívja őket!

"Valóra vált hosszú évek imádságos álma, vágya: körzetünkben templom épült, plébánia létesült, ahol harang kondul és az ájtatos hívek kórusa zengi Isten-kereső fohászát."
(Hyross Ferenc - Jegyzőkönyv, 1947. VI. 19.)

Letölthető formátum

A szerző ajánlója

Amikor belépünk a templomba, nagyjából egységes képet látunk magunk előtt, melyben minden a maga helyén van, és ahol minden azonos stílusban készült. Azonban ez közel sem ennyire magától értetődő, mivel, - aki ismeri a templomunk történetét, tudhatja -, hogy oltárai, illetve sok szobra egy másik templom berendezése volt. Szerencsénkre, a berendezés, csak úgy, mint maga az épület, neoromán stílusban készült.
Ugyanakkor sok ismeretlennek tűnő szent szobra vesz minket körül, akiknek élete nem túlzottan ismert. Ennek oka is az eredetükre utal vissza, mivel a hely, ahonnan mindezek származnak, nem más, mint a Ménesi úton levő lazarista nővérek temploma. Így a lazarista rend szentjeit ábrázoló szobrok kerültek át ide, s velük a lazarista szentek ereklyéit tartalmazó mellékoltárok. Természetesen ezek az információk csak részei azoknak, amiket nem feltétlenül ismerünk templomunkról. Ez a kis füzet ezért íródott, hogy mindenki számára utolérhetőek legyenek ezek az adatok, és így otthonosabban mozogjunk a templomunkban.
A templom ilyen leírására, még a II. János Pál pápa által írt, az Eucharistia évére felkészítő, levél is ösztönöz. Ennek is természetesen szeretnénk eleget tenni.
A munka során számos akadályba ütköztünk, ami az egyes adatok megszerzését nehezíti. Ilyen például az, hogy a berendezés történetéről az anyaházban kevés papír maradt fent. Azaz sok minden valószínűleg a feledés homályába vész örökre. Aztán gyakran olyan akadályokat is jelent ez, hogy még maga a Historia Domus sem tartalmaz információkat bizonyos eseményekről, mivel a plébániai jegyzőkönyvek, illetve egyéb írott emlékek egy része is hiányos adatokat tár elénk. De még azt is érthetjük ilyen akadálynak, hogy a templom egyes festet ablakairól már kezd eltűnni a felirat, amely eredeti hivatását jelölte. Azonban mindezek mellett sok foto, és kisebb jel hordoz információ többletet, mint például a templom oromzatán elhelyezett kereszt, melyen egy jól kivehető évszám helyezkedik el. Mindezek azt a következményt hordják magukban, hogy nem mindenről van pontos tudomásunk. Azonban bizonyos dolgokat így is közelítőleg pontosan meghatározhatunk, mint például a Szt. István szobor párjaként helyet foglaló női szent kilétét.
A füzet tehát összességében két fő céllal rendelkezik: a templom berendezésének, és díszítéseinek érdekességeit, illetve történetét ismerteti és a szentek életét, röviden összefoglalva, elénk tárja.


Az Újpest-Kertvárosi Szent István Plébánia hivatalos weboldala
Felelős szerkesztő: Horváth István plébániai kormányzó
Impresszum  Kapcsolat  Webszerkesztő