Temetés, altemplom és urnatemető

 

Az altemplom nyitvatartási rendje:

 

Naponta 8:00 és 18:00 között.

 

Ha ügyintézésre kerül a sor

A temetés ügyintézése nem könnyű feladat, különösen akkor ha egy közeli szerettünket veszítettük el. A szükséges engedélyeket és okiratokat be kell szerezni a hamvak szállítását bonyolítani és még sok egyéb kérdés merülhet fel. Az urnás temetés ügyintézéséhez plébániánk a SZIGÜ temetkezési cégcsoportot ajánlja. A cég újpesti irodája a 1042 Budapest, Árpád út 99. szám alatt található. Teljes körű ügyintézéssel állnak a családok rendelkezésére munkanapokon 8-16 óra között. Viszont a plébániánkhoz tartozó temetési szertartást és a személyes búcsúztatót a plébánián kell megbeszélni.

A SZIGÜ Temetkezési cégcsoport újpesti elérhetősége:
Szenténé Tóth Éva tel.: +36 30 790 15 95

Az altemplom szabályzatának kivonata: 

1. Az urnatemetőben mindenki a temetkezési hely funkciójának, csendjének és a kegyeletnek megfelelő magaviseletet köteles tanúsítani. Tilos minden olyan magatartás vagy tevékenység, amely a látogatók körében megbotránkozást kelt vagy kelthet, illetve kegyeletsértő, zavarja vagy akadályozza a kegyeleti jog gyakorlását/gyakorolhatóságát. Az urnatemetőben 10 éven aluli gyermek felügyelet (kísérő) nélkül nem tartózkodhat. Az urnatemetőbe állatot bevinni, beengedni – a vakvezető kutya kivételével – tilos.

2. A temetési szertartást követő 2 nap után a virágok, koszorúk az urnatemető rendjének és tisztaságának megőrzése érdekében eltávolíthatók az urnatemetőből. A határidő elteltével ottmaradt élő virágokat (koszorúkat) a Plébánia áthelyezi a templomba a Szűz Mária mellékoltárhoz vagy a Lourdes-i kápolnához. A temetési szertartás után, 48 óra elteltével élő virág elhelyezése a Wass Albert parkban a kijelölt helyen lehetséges. Kisméretű művirág, koszorú vagy szalmavirág a fedlapra szerelt akasztóra függeszthető.

3. A temetési hely felett az rendelkezik, aki azt megváltotta. Temetéskor a megváltást a Szerződés bemutatásával igazolni kell. A rendelkezésre jogosult a megváltáskor, vagy a megváltási idő alatt írásban nyilatkozhat arról, hogy akadályoztatása esetén a temetéssel kapcsolatos intézkedési jogot kinek a részére engedi át.

4. A korábban érvényben lévő urnatemetői szabályozások idején történt, el nem évülő nyughelyek megváltására szóló szerződések e Szabályzat által nem érintettek, a rendelkezési jog az egyes szerződések értelmében továbbra is fennáll.

5. Az urnatemetőben a temetési helyek a következők:
a) urna befogadására alkalmas fülke,
b) koporsó elhelyezésére alkalmas fülke,

6. Az urnafülke megváltási díja az abban elhelyezni kívánt urnák számától és az urnafülkének az urnatemetőben fellelhető helyétől függ.

7. Az urnatemetőben az urnafülkék használati ideje 10 vagy 25 év, amely a megváltási díj kifizetésének időpontjában, az (5) bekezdésbe foglalt szerződésmegkötésének időpontjában kezdődik.

8. Az urnafülke megváltásáért megváltási díjat, újraváltásáért újraváltási díjat kell fizetni. A díjakat a Plébánia évenként határozza meg.

9. A megváltott és újraváltott urnafülke pontos helyét és a megváltási díját az urnafülke felett rendelkezési jog gyakorlására jogosulttal kötött szerződésben fel kell tüntetni.

10. Az urnatemető nyitva tartása: hétfőn, szerdán és pénteken 6:15-től 18:00-ig,

kedden, csütörtökön, szombaton és vasárnap 8.15-től 19.00-ig látogathatják szeretteiket.

11. Halottak napján, Mindenszentek ünnepén, illetve az ehhez legközelebb eső hétvégén az urnatemető 7 órától 21 óráig látogatható.

 

A részletes szabályzat ide kattintva érhető el.

A temetéssel kapcsolatos díjak

Altemplom támogatás és ravatalozási díj: 12000 Ft ha az altemplomban ravatalozunk

Altemplom támogatás és ravatalozási díj: 23000 Ft ha a templomban ravatalozunk

A temetés stóladíja: 27 500 Ft (meghagyással kísért adomány)

 

Szent István és Szent László urnafalon lévő urnafülkék árai (3 személyesek):

Első és ötödik sorban:

10 évre: 187000

25 évre: 335000

Második, harmadik és negyedik sorban:

10 évre: 225000

25 évre: 395000

Hatodik, hetedik sorban:

10 évre: 180000

25 évre: 334000

 

 

Az altemplomi urnafülkék (korábban kialakított helyek) árai: 

10 évre:

1 személyes: 70 000 Ft

2 személyes: 115 000 Ft

3 személyes: 165 000 Ft

Családi urna (4 személyes) 195 000 Ft

25 évre:

1 személyes: 139 700 Ft

2 személyes: 228 600 Ft

3 személyes: 330 200 Ft

4 személyes 387350 Ft